Το βασικό αντικείμενο δραστηριότητος της επιχείρησης μας είναι το στεγνό καθάρισμα. Το Στεγνό καθάρισμα είναι η καλύτερη μέθοδος καθαρισμού για τα ενδύματά σας και βοηθά στη διαδικασία συντήρησης τους ώστε να είναι πάντα καινούργια .

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, έχουν υπάρξει τεράστιες τεχνολογικές πρόοδοι στη βιομηχανία στεγνού καθαρισμού. Αυτές οι βελτιώσεις έχουν καταστήσει το στεγνό καθαρισμό πολύ ευκολότερο απ’ό,τι στο παρελθόν. Ακόμη και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε τα ενδύματά σας είναι πολύ ασφαλέστερος για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τα ενδύματά σας απ’ό,τι στο παρελθόν.